Pagina wordt geladen ...

Medisch Centrum Eikstaete

LSP: Ik geef toestemming

Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt deze een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Huisartsen, apotheken, medisch specialisten in ziekenhuizen en huisartsen op huisartsenposten kunnen via het Landelijk Schakel Punt (LSP) actuele medische gegevens uit uw dossier opvragen. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Indien u geen toestemming geeft, kunnen uw gegevens niet worden uitgewisseld ook niet in noodsituaties.
Andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Deze toestemming regelt u bij voorkeur online via www.ikgeeftoestemming.nl of door een formulier in te vullen bij huisartsenpraktijk De Linde. Deze kunt u daarna afgeven bij de balie van huisartsenpraktijk de Linde.

Hoe geeft u toestemming?

Bij jonger dan 12 jaar

Ouder/voogd vult het formulier op de achterzijde voor het kind in en ondertekent het, ook als er geen toestemming wordt gegeven.

Tussen de 12-16 jaar

Ouder/voogd vult het formulier op de achterkant in en ondertekent het, ook als er geen toestemming wordt gegeven en het kind zet achter zijn/haar naam een paraaf.

Als u 16 jaar of ouder bent

Vult u zelf het formulier op de achterzijde in en ondertekent u het, ook als er geen toestemming wordt gegeven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij huisartsenpraktijk de Linde. U kunt ook kijken op de website van de vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie: www.vzvz.nl

Wij hopen op uw medewerking.