Pagina wordt geladen ...

Medisch Centrum Eikstaete

Ouderenzorg

Nederland vergrijst. Steeds meer mensen worden steeds ouder. Dit is nog meer het geval in Drenthe. In 2040 is 25% van de Nederlandse bevolking 65+. Gelukkig leven mensen langer in goede gezondheid, maar toch dienen zich bij iedere oudere op een gegeven moment wel gezondheidsproblemen aan. Mensen leven vaak met meerdere beperkingen die belemmeringen geven in het dagelijks leven. 

Er is over de zorg voor ouderen veel in het nieuws geweest. Het beleid van de overheid is er nu op gericht dat ouderen langer thuis moeten kunnen wonen. Zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Voor veel ouderen is deze zelfredzaamheid soms lastig. Dit kan verschillende redenen hebben. Bij de een zijn er lichamelijke problemen, bij de andere is het mantelzorgnetwerk te klein. Ook komt het voor dat de thuiszorg niet toereikend is. Zo kunnen er op verschillende vlakken problemen ontstaan. 

Als er sprake is van een opeenstapeling van lichamelijke, psychische of sociale beperkingen, kan er ‘kwetsbaarheid’ ontstaan. Bij een kwetsbare oudere is er sprake van een wankel evenwicht waarbij een kleine tegenslag kan leiden tot grote beperkingen in het functioneren, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. 

Omdat praktijk de Linde optimale zorg voor ouderen thuis en in het verzorgingshuis zeer belangrijk vindt, is er in samenwerking met de andere Eikstaete praktijken een ‘team kwetsbare ouderen’ opgericht. Dit team probeert om de zorgvragen bij ouderen en hun mantelzorgers in kaart te brengen om de problemen zo beperkt mogelijk te houden. Bij de problemen die aan het licht komen bekijkt het team of het probleem door een medewerker van de praktijk (assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts) kan worden opgelost, of dat er zorgverleners van buiten de praktijk bij betrokken moeten worden. Ook probeert het team te zorgen voor goede onderlinge communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Verder zal het team regelmatig kijken naar de medicatie van patiënten die meer dan 5 verschillende medicijnen gebruiken. Op deze manier proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen en te houden van ouderen die onze ondersteuning het meest nodig hebben. 

Niet alle ouderen zullen benaderd worden door het team ouderenzorg. Alleen die mensen, waarbij wij aanwijzingen hebben dat er sprake kan zijn van kwetsbaarheid benaderen wij. Natuurlijk kan het zo zijn dat u of uw familielid zich in de omschrijving van ‘kwetsbare’ oudere herkent. Ook dit kan aanleiding zijn om te bellen met onze praktijk. Ook kunt u op internet kijken op de website www.kijkwijzerouderen.nl of www.thuisarts.nl.  Als u hier zoekt op ‘ouderen’, kunt u allerlei nuttige informatie vinden